Mål: Ö 1486-06

NJA 2008 s. 71

Prejudikat

Svensk domstol har - sedan EG-domstolen lämnat förhandsavgörande i målet - ansetts inte behörig att ta upp en av en svensk medborgare med hemvist i Frankrike väckt talan om äktenskapsskillnad mot en kubansk medborgare med hemvist i Kuba.