Mål: Ö 5203-06

NJA 2008 s. 49

Prejudikat

Tillämpning av regeln i 8 § andra stycket sambolagen (2003:376) att begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.