Mål: B 4690-08

NJA 2009 s. 819

Prejudikat

En bussförare har under körning på motorväg sysslat med administrativa göromål. Det har ansetts att han inte har gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.