Mål: B 1354-07

"Läraren och elevassistenten" NJA 2009 s. 776

Prejudikat

Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande