Mål: B 1130-07

Prejudikat

En person har till sin fars offentlige försvarare överlämnat en gåva. Fråga om bestickning och mutbrott.