Mål: B 1130-07

NJA 2009 s. 751

Prejudikat

En person har till sin fars offentlige försvarare överlämnat en gåva. Fråga om bestickning och mutbrott.