Mål: B 3265-08

NJA 2009 s. 636

Prejudikat

Olaga intrång i företagsbyggnader som har omfattat ofredanden i form av kränkningar av de anställdas personliga integritet har bedömts som grova brott.