Mål: B 5097-08

NJA 2009 s. 586

Prejudikat

Fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp (jfr NJA 1990 s. 743 och NJA 1994 s. 699)