Mål: B 3439-07

Prejudikat

Frågor om påföljd och utvisning vid fickstöld.