Mål: B 3439-07

"Fickstölden" NJA 2009 s. 559

Prejudikat

Frågor om påföljd och utvisning vid fickstöld.