Mål: B 3472-08

NJA 2009 s. 534

Prejudikat

Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning på vissa handelsfartyg har ansetts tillämpliga när ett segelmotorfartyg seglat med s.k. paying crew.