Mål: B 5060-08, B 4144-08, B 3676-08

NJA 2009 s. 485

Prejudikat

Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III)