Mål: B 3672-07

NJA 2009 s. 424

Prejudikat

Fråga om den som utan vinstsyfte har hjälpt nära släktingar att passera över s.k. inre gräns till Sverige kan dömas för människosmuggling.