Mål: B 5416-08

"28 år i Sverige" NJA 2009 s. 300

Prejudikat

Fråga om förutsättningarna för att en utlänning som varit bosatt här under mer än 25 år skall få utvisas på grund av brott.