Mål: B 2219-08

NJA 2009 s. 234

Prejudikat

Frågor om nödvärn och nödvärnsexcess.