Mål: B 4275-08

NJA 2009 s. 149

Prejudikat

Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar.