Mål: B 4275-08

Prejudikat

Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar.