Mål: B 3843-08

”Ungdomsvård och ungdomstjänst” NJA 2009 s. 121

Prejudikat

Fråga vid val av påföljd om ungdomsvård skall förenas med ungdomstjänst och om antalet timmar ungdomstjänst när påföljden utgör en tilläggspåföljd.