Mål: B 4608-07

NJA 2009 s. 111

Prejudikat

En person har fört över information om nummer hänförliga till kreditkort till magnetremsor på plastkort. Fråga om förfarandet är att bedöma som urkundsförfalskning.