Mål: T 3390-07

NJA 2009 s. 889

Prejudikat

Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre.