Mål: T 3390-07

Prejudikat

Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre.