Mål: T 2804-07

NJA 2009 s. 846

Prejudikat

Ett försäkringsbestånd har överlåtits från ett försäkrings­bolag, som inte var bundet av en begränsning av regressrätten enligt vissa försäkringsbolags regress­överens­kommelse RÖ 97, till ett försäkringsbolag som var bundet av denna överens­kommelse. Det överlåtande bolaget har efter en tillbakaöverlåtelse eller vid talan för det förvärvande bolagets räkning ansetts inte ha bättre rätt mot skadevållaren än vad det förvärvande bolaget skulle ha haft.