Mål: T 170-08

Prejudikat

Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt.