Mål: T 170-08

NJA 2009 s. 695

Prejudikat

Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt.