Mål: T 177-05

NJA 2009 s. 570

Prejudikat

En sådan partiell nyttjanderätt till fast egendom som behandlas i 7 kap. 3 § första stycket JB får som huvudregel överlåtas utan fastighetsägarens samtycke.