Mål: T 4916-08

NJA 2009 s. 550

Prejudikat

Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening.