Mål: T 4916-08

Prejudikat

Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening.