Mål: T 5042-06

NJA 2009 s. 388

Prejudikat

Vid en entreprenad, som benämnts generalentreprenad och där standardformuläret AB 72 använts, har entreprenören åtagit sig viss projektering, och i entreprenadkontraktet har angetts att entreprenören har fullt ansvar för fel och brist som har samband med projektets funktion. Entreprenören har ansetts vara ansvarig för funktionen enligt såväl de särskilda villkoren i entreprenadkontraktet som bestämmelsen om uppgiftslämnarens ansvar i kap. 1 § 9 AB 72.