Mål: T 1421-07

NJA 2009 s. 159

Prejudikat

Fråga om den s.k. Mini Maglite-ficklampan är skyddad enligt upphovsrättslagen som ett alster av brukskonst.