Mål: T 4825-07

NJA 2009 s. 94

Prejudikat

Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan försäkringsgivare på återkrav enligt trafikskadelagen.