Mål: T 4474-07

"Klädpartiet och avräkningen" NJA 2009 s. 64

Prejudikat

Mot en gäldenärs betalningsinvändning mot krav på betalning enligt ett skuldebrev invänder borgenären att han har avräknat betalningen mot en annan fordran. Gäldenären bestrider existensen av denna fordran. Fråga om bevisbördan.