Mål: Ö 2753-07

NJA 2009 s. 905

Prejudikat

En främmande stat har ansetts inte kunna åberopa immunitet som rättegångshinder mot en talan grundad på avtal om hyra av lokal för statens ambassad i Sverige.