Mål: Ö 1394-09

NJA 2009 s. 913

Prejudikat

Fråga om ett överklagande i dispositivt tvistemål kunnat förklaras förfallet när klaganden avlägsnat sig från huvudförhandlingen.