Mål: B 3549-09

NJA 2009 s. 836

Prejudikat

En tilltalad som frikänts av tingsrätten har utan att vara personligen närvarande dömts till tio års fängelse av hovrätten. Fråga om betydelsen av den tilltalades frånvaro.