Mål: Ö 311-09, Ö 314-09

"Planens Restaurang" (I och II) NJA 2009 s. 823

Prejudikat

Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget (I) samt för kontoutdrag och bankallegat (II) har ansetts vara ersättningsgilla som konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.