Mål: Ö 311-09, Ö 314-09

NJA 2009 s. 823

Prejudikat

Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget (I) samt för kontoutdrag och bankallegat (II) har ansetts vara ersättningsgilla som konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.