Mål: Ö 2979-09

NJA 2009 s. 773

Prejudikat

Konkursärende. Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt när det i hovrätten åberopas omständigheter som inträffat efter konkursbeslutet.