Mål: Ö 524-09

NJA 2009 s. 768

Prejudikat

Fråga vid prövningen av en andra resningsansökan i vad mån resningsinstansen ska göra en ny värdering av det material som prövades i det första resningsärendet.