Mål: Ö 3146-08

NJA 2009 s. 735

Prejudikat

Offentlig försvarare, som med rättens medgivande satt annan i sitt ställe (substitution), har i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig erhållit ersättning av allmänna medel för den extra tidsåtgång, som substitutionen medfört.