Mål: Ö 1342-09

NJA 2009 s. 738

Prejudikat

Fråga om prövningstillstånd i hovrätt beträffande beslut om ersättning för rättegångskostnad.