Mål: Ö 1342-09

Prejudikat

Fråga om prövningstillstånd i hovrätt beträffande beslut om ersättning för rättegångskostnad.