Mål: Ö 2731-08

NJA 2009 s. 632

Prejudikat

Motpart har inte ansetts kunna förpliktas att betala ersättning för rättegångskostnader som uppkommit under det första skedet av ett exekvaturförfarande enligt Bryssel I-förordningen