Mål: Ö 2449-09

Prejudikat

Granskningsdispens i mål om skadegörelse.