Mål: Ö 3277-09

Prejudikat

Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.