Mål: Ö 1288-09

NJA 2009 s. 548

Prejudikat

Prövningstillstånd krävs för att hovrätten ska pröva överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden i mål som enligt anläggningslagen ska handläggas som fastighetsbildningsmål.