Mål: Ö 5008-08

Prejudikat

Separationsrätt vid utsökning för den som frånhänts kontomedel genom brott.