Mål: Ö 5008-08

"Saras pengar" NJA 2009 s. 500

Prejudikat

Separationsrätt vid utsökning för den som frånhänts kontomedel genom brott.