Mål: Ö 3798-08, Ö 5345-08

Prejudikat

Resningsärenden. I ärendena uppkommer frågan om betydelsen av att polisen vidtagit provokativa åtgärder (I och II)