Mål: Ö 3573-07

Prejudikat

Fråga om ersättning för rättegångskostnad avseende arbete som utförts av parts anställde jurist.