Mål: Ö 3904-08

”Dröjsmålet med bodelning” NJA 2009 s. 437

Prejudikat

Vid prövning av frågan om förordnande av bodelningsförrättare har make som påkallat bodelning tio år efter äktenskapsskillnad inte ansetts ha förlorat rätten att påkalla sådan.