Mål: Ö 3904-08

NJA 2009 s. 437

Prejudikat

Vid prövning av frågan om förordnande av bodelningsförrättare har make som påkallat bodelning tio år efter äktenskapsskillnad inte ansetts ha förlorat rätten att påkalla sådan.