Mål: T 2597-08

NJA 2009 s. 408

Prejudikat

Frågor om tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.