Mål: T 2597-08

Prejudikat

Frågor om tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.