Mål: Ö 3474-08

NJA 2009 s. 90

Prejudikat

Fråga om förutsättningarna för rättens tillstånd enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken för boutredningsman att överlåta dödsbos fastighet.