Mål: Ö 5591-09

NJA 2010 s. 719

Prejudikat

En dom som har meddelats i en av EU:s medlemsstater innan staten blev medlem i EU är inte verkställbar i Sverige med stöd av Bryssel I-förordningen.