Mål: Ö 2782-10

"Tupperware" NJA 2010 s. 734

Prejudikat

Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet.