Mål: B 2937-10

Prejudikat

Bevisvärdering i mål om sexualbrott.