Mål: B 2937-10

NJA 2010 s. 671

Prejudikat

Bevisvärdering i mål om sexualbrott.