Mål: T 5211-09

NJA 2010 s. 661

Prejudikat

Fråga om jobbskatteavdrag ska beaktas vid bestämmandet av trafikskadeersättning avseende inkomstförlust.