Mål: T 2314-09

NJA 2010 s. 643

Prejudikat

I mål om skadestånd uppkommer fråga om vilken betydelse det har att svaranden inte uttryckligen invänt mot ett påstående från käranden.