Mål: T 1356-08

NJA 2010 s. 516

Prejudikat

Utformning av tillståndsvillkor enligt miljöbalken, särskilt när det gäller krav på verksamhetsutövarens kunskaper om de kemikalier som används i verksamheten.