Mål: Ö 283-09

NJA 2010 s. 505

Prejudikat

Resningsärende. Fråga om betydelsen av den gärningsbeskrivning som åklagaren åberopat i brottmålet.