Mål: Ö 283-09

Prejudikat

Resningsärende. Fråga om betydelsen av den gärningsbeskrivning som åklagaren åberopat i brottmålet.